top of page

Pot ser t’estàs preguntant que és una Autoescola de Qualitat o Autoescola AeQ?

Les autoescoles de Qualitat formen part d’un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya, concretament des del Servei Català de Trànsit (SCT) i per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Té com a finalitat contribuir en la reducció dels accidents de trànsit a través de la formació de conductors.

 

En què es diferencia una Autoescola de Qualitat acreditada pel SCT d’una autoescola que no ha obtingut aquesta acreditació?

En principi una autoescola AeQ, o de Qualitat, com la resta d’autoescoles, té com a objectius de formació l’incidir en els aprenentatges teòrics de la normativa del Reglament General de circulació, de vehicles i de conductors (Diguem que l’adquisició d’aquest coneixements són EL SABER), així com en l’ensenyament pràctic de com conduir i circular amb un vehicle per les vies públiques amb seguretat (Posem que l’adquisició d’aquestes destreses és EL SABER FER). Així podríem dir que els aspirants que són APTES en el permís de conduir han adquirit el SABER (prova teòrica) i també el SABER FER (prova de circulació).

Llavors, on es troba la diferència de formació en una Autoescola AeQ?

Les Autoescoles de Qualitat o AeQ ofereixen com a VALOR AFEGIT, als dos objectius formatius d'una autoescola tradicional, el sumar un objectiu més proper a l'assoliment d'ACTITUDS favorables: a la conducció segura, a la mobilitat sense accidents i a la consecució de conductors/es més segurs i responsables. La formació en una AeQ es fonamenta en un model actitudinal on es persegueix que l’APTITUD  demostrada pel pre-conductor/a el dia de l’examen (APTE = APROVAT) es consolidi i es transformi en una ACTITUD de responsabilitat, de respecte i de bones pràctiques al llarg de la seva vida com a conductor/a. Diguem-ne que al SABER i al SABER fer l'Autoescola de Qualitat li afegeix el VOLER FER una conducció segura i responsable.

I com fa una  Autoescola AeQ  o de  Qualitat  per  aconseguir  ACTITUDS favorables a la                                                                     conducció segura?

Las AeQ integren dins del seu programa formatiu de conductors/es un CURS DE SEGURETAT                                                             VIÀRIA ADREÇAT A PRECONDUCTORS (CSV-Precon)  dissenyat per la  Càtedra de Formació                                                                          i Educació Viària de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Servei Català de Trànsit.

 

Objectius del curs de seguretat viària:

Objectiu general

  • Reduir els accidents de trànsit i les seves conseqüències.

Objectius específics

  • Reduir els factors de risc que causen els accidents i la intensitat dels danys.

  • Fomentar la conducció segura.

Objectius instrumentals

  • Fomentar els hàbits de seguretat, especialment els relacionats amb la reducció de la predisposició al risc.

  • Implantar els hàbits i costums de la conducció tranquil·la.

  • Reduir els principals factors de risc generals que acostumen a estar presents en la majoria dels accidents de trànsit com l’alcohol i altres drogues, l’excés de velocitat, la distracció, la son i el cansament, etc.

  • Aconseguir compromisos dels preconductors/es en relació amb la conducció segura. Aquests compromisos dels preconductors, en finalitzar el curs de seguretat viària, s’han de treballar amb el professor de pràctiques de vehicle tipus turisme i són indicadors de possible millora de la conducció segura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       Sebastià Sánchez Marín

                                                                                                                                                                                                                                    Director Autoescola Runner

bottom of page